Aristoteles’in Nasıl Mutlu Olunacağına Dair Tavsiyesi

Aristoteles, çalışmalarını yalnızca bilime değil, aynı zamanda eğitim gibi insan erdemlerinin incelenmesine de adadı ve hatta nasıl mutlu olunacağına dair bir dizi fikir geliştirdi.
Aristoteles'in nasıl mutlu olunacağına dair tavsiyesi

Aristoteles, zamanının en tanınmış Yunan düşünürlerinden biridir. Hayata ve dünyaya dair düşünceleri merak uyandırmaya devam ediyor. Bu anlamda bu filozofun ele aldığı konulardan biri de mutluluk ve daha spesifik olarak nasıl mutlu olunacağıdır. Bireyin kendini tamamlanmış hissetmesini sağlayan bir yaşam tarzı öneren bir yaşam tarzıdır. Ancak başkalarına ve kendine zarar vermeden.

Kendinize mutlu olmayı hedeflediyseniz, Aristotelesçi vizyonu bilmek ilginizi çekebilir. Kendini gerçekleştirme yolunda ilerlemenize yardımcı olacak bir veya iki şey öğrenebilirsiniz.

Aristoteles’in nasıl mutlu olunacağına dair 10 ipucu

Antik Yunan’da öğretmenler veya filozoflar, öğrencilerinin karakterini şekillendirmekle ilgileniyorlardı. Yani sadece bilim veya din hakkında değil, aynı zamanda nasıl iyi vatandaş olunacağını da öğrettiler. Bu şekilde, her düşünür irade, sevgi, nefret, mutluluk vb. ile ilgili konuları kendi kavrayış tarzına sahipti.

Genelde bu ustalar iş mutluluğa geldiğinde iki uç arasında kalırdı. Bazıları mutlu olmak için olası tüm zevklerin dizginlerini serbest bırakmak gerektiğini söyledi. Bazıları ise bu duruma ancak gerekli olanla yaşayarak ve aşırılıkları unutarak ulaşıldığını söylediler.

Bu pozisyonun aksine, Aristoteles’in nasıl mutlu olunacağına ve “eudaimonia” ya da tatmine nasıl ulaşılacağına dair farklı bir vizyonu vardı. Nicomachean Ethics’inde filozof, mutluluğun bir dizi erdem geliştirerek elde edildiğini açıklar. Başka bir deyişle, dolgunluk tutumdan geçer.

Yazara göre anahtar dengede, uçlar arasında bir ara noktayı nasıl bulacağını bilmek. Hedonizme veya dizginsiz zevke düşemezsiniz, ancak arzuyu da bastırmamalısınız. Ardından, Aristoteles’in mutlu olmak için geliştirmeyi önerdiği 10 erdemden bahsedeceğiz.

Mutlu Kadın

1. tevazu

Aristoteles için alçakgönüllülük, şişirilmiş bir egoya sahip olmak ile kendinden nefret etmek arasındaki denge noktasıydı. Alçakgönüllü bir kişi, zayıf yönlerinin farkındadır, ancak aynı zamanda güçlü yönlerini görebilir ve bunlardan faydalanabilir. Başka bir deyişle, mutlu olmak için iyi bir özgüvene sahip olmak önemlidir.

Wani ve Dar (2017), üniversite öğrencilerinde benlik saygısı, iyimserlik ve mutluluk arasındaki ilişkiyi inceleyen bir çalışma yayınlamıştır. Sonuçlar, benlik saygısı, mutluluk ve iyimserlik derecesi arasında güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle, kişinin kendi varlığına ilişkin gerçekçi ve nazik bir algı geliştirmesinin, iyi olma hali için gerekli olduğu doğrulanabilir.

2. Dürüstlük

Mutlu olmanın bir diğer önemli parçası da özgünlüktür. Tam bir birey, kendini ifade ederken nezaketi ihmal etmeden, her zaman kendini hakikatle ifade etmelidir. Yine, Aristo bir orta yol tanımlar: ne yalan söyler ne de saldırganlık.

3. Sosyallik

İnsanlar için sosyalleşme yemek yemek ya da uyumak kadar doğal ve gereklidir. Doğduğumuz andan itibaren etrafımızda sağlam bir sosyal desteğe ihtiyacımız var.

Tacca, Cuarez ve Quispe (2020), Perulu ortaokul öğrencilerinde benlik saygısı, benlik kavramı ve sosyal beceriler arasındaki ilişkiyi bir çalışmada değerlendirmiştir. Bulgular, sosyallik derecesi ile benlik saygısı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Kısacası, sosyal bağlar oluşturma yeteneğine sahip olmak, daha fazla refah ile ilişkilidir.

Ancak bu, birinin sahip olduğu tüm ilişkilerin faydalı olduğu anlamına gelmez, bağlantıların da zararlı olabileceği bilinmektedir. Bu durumda denge, kiminle bağ kuracağını seçmeyi ve onları empati ve nezaketle geliştirmeyi bilmekte bulunur.

4. Dekorum

Bir yanda utangaçlığın kendilerine hakim olmasına izin veren ve korkudan bir şey yapmaktan kaçınan insanlar var. Diğer uçta ise, başkalarına saygısı olmayan ve küstahça hareket eden bireyler vardır.

Ardından, orta noktada, kişinin kimseyi ezmeden hedeflerine ulaştığı yer olan dekorum vardır. Bu kapasite, saygı talep eden ve karşılığında başkalarına bahşeden insanlar tarafından sahiplenilir.

5. Adalet

Nasıl mutlu olunacağını bilmek isteyen kişinin dengeli bir adalet duygusu geliştirmesi gerekir. Bu çizgiyi takip ederek başkalarına olan ilginizi tamamen kaybedemezsiniz, ancak kendinizi de unutamazsınız.

Örneğin, kişi bir başkasıyla suça karışmışsa, üçüncü bir kişi varken tüm suçu üstlenmesi adil değildir.

6. Öz kontrol

Duygular insanlığın önemli bir parçasıdır ve onları işlemeyi öğrenmek bütünlüğe ulaşmanın bir yoludur. Dolayısıyla herhangi bir duyguyu bastırmak olumlu değildir, ancak kişinin kontrolünü ele geçirmeleri de olumsuzdur.

Örneğin, birinin sizi duygusal olarak incittiğini hayal edin. Bu durumda sinirlenmeniz normaldir. Duygunun ortaya çıkmasına izin verin. Şimdi, önemli olan onunla ne yaptığınız.

Aynı anlamda, Cheung ve ark. (2014) özdenetim ve mutluluk üzerine bir araştırma yürütmüştür. Sonuç olarak, yüksek düzeyde kendini kontrol etmenin daha fazla mutlulukla ilişkili olduğunu buldular. Yazarlar, ortada modüle edici bir değişken olduğunu öne sürüyorlar: başarıya odaklanma.

7. Tolerans

Hoşgörülü olmakla taviz vermemek arasında bir orta yol vardır: hoşgörü. Aristoteles’e göre, nasıl affedileceğini keşfetmek yardımcı olur. Ancak bu, başkalarının bize zarar vermesine izin vermek anlamına gelmez. Kısacası, kendine saygıyı unutmadan bir başkasının hatalarına tahammül edilebilir.

8. Cömertlik

Nasıl mutlu olunacağını öğrenmek istiyorsanız, bencillik ve bencillik arasındaki dengeyi bulmaya çalışın. Aristoteles için bu erdem cömertlikti ve benliği hesaba katarak başkalarına yardım etmekten ibaretti . Basit bir ifadeyle, hayırsever olmakla ilgilidir, ancak karşılığında hiçbir şey almadan her şeyi vermek noktasında değildir.


Okumaya devam et Aristoteles’e göre bencillikten kendini sevmeye


başkasına yardım eden kişi

9. lütuf

Mutlu bir kişilik nasıl eğlenileceğini anlar, trajik olanla yüzleşmek için mizah anlayışını nasıl kullanacağını bilir. Aynı zamanda, kahkahaya yer olmayan durumlar olduğunu anlayın ve ciddi şekilde hareket edin. Bu şekilde, lütuf, başkalarına hoş bir arkadaşlık yapmakla ilgilidir.

10. Kale

Korkunun sizi felç etmesine izin vererek, bütünlüğe giden yolda ilerlemenize engel olabilirsiniz. Bununla birlikte, eylemlerinizin sonuçlarını düşünmeden dürtüsel davranmak, normalde hoş sonuçlar doğurmaz.

Bu konuyu takip ederek, kaynakları güçlü biri daha fazla risk alabilecek, bu onları savunmasız hale getirebilecek belirli durumlar olduğu anlamına gelmiyor.

Sonuç olarak, Aristoteles’in nasıl mutlu olunacağına dair öğretileri insan felsefesine önemli bir katkıdır. Bu düşünür, mutluluğun bir tutum değil, takip edilebilecek bir şey olduğu bakış açısını değiştirdi. Ayrıca, tatmini bulmak için dengenin önemini vurguladı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *