Fanatizm Türleri

Farklı fanatizm türlerinde, egemen olan şey, bireysel varlığın terk edilmesidir. Kişi bir grupla simbiyotik bir şekilde birleştiğinde tatmin olur, çünkü bu onu kendi kararlarının ima ettiği belirsizliklerden ve risklerden korur.
fanatizm türleri

Fanatizm, bir inançlar bütününe inatçı ve uzun süreli bağlılık ile karakterize edilen zihinsel bir durumdur . Teoriye, kültüre, yaşam tarzına veya dine bağlılık, birçok durumda abartılı, aşırı ve mantıksız bir tutkuyla sarılır. Ve birçok taraftar türü olduğu gibi, farklı fanatizm türleri de vardır.

Fanatizm, belirli konularda aşırı coşku ve monomaniyi ifade eder. Genellikle abartılı eylemleri ve şiddeti teşvik eder. İnsanlık tarihi bize fanatizmlerin farklı inançları ortadan kaldırma arzusu nedeniyle tehlikeli hale geldiğini gösteriyor.

Fanatik bir insan için, inançları  diğer insanlarınkinden daha üstündür. Ayrıca inançlarına mutlak ve koşulsuz bir şekilde yaklaşırlar ve onlara güçlü bir duygusal bağlılık gösterirler.

fanatizm türleri

Fanatizm çeşitli türleri vardır. İçlerinde dini ve din karşıtı, politik, spor vb. Her birine daha ayrıntılı olarak bakalım.

Dini ve din karşıtı fanatizm

Bir dine duyulan aşırı şevktir , bu da çeşitliliği kabul edememeye yol açar. Dogmaların, kutsal kabul edilen kitapların ve tanrısallıkların hoşgörüsüz bir savunmasını oluşturmasıyla karakterize edilir. Bu fanatizm, değişmeyen, sabit normlara bağlı bir toplum arar.

Garip bir şekilde din karşıtı fanatizm çok benzer. Bu, bir veya daha fazla dine karşı şiddetli aktivizm ve propagandadır. Başlıca özelliği, başkalarının dini fikirlerine değer vermeme veya saygı duymamadır.

siyasi fanatizm

Bir ideolojinin , partinin, hareketin veya düşüncenin sadık savunmasıdır . Aynı görüşü paylaşmayan insanlara karşı aşırı bir tutku, hoşgörüsüzlük ve hatta şiddet var. Bir siyasi parti veya lider lehine aşırı aktivizmdir ve bir davanın bütünleşmesi olarak kendini gösterir.

kültürel fanatizm

 Bir kültürün geleneksel değerlerinin sadık bir şekilde savunulması ve onları değiştirmeyi reddetmesidir. Belirli bir kültürel kimliğin dürtüsü ve farkındalığı ile ilgilidir. Diğer fanatizm türlerinde olduğu gibi, bunda da bir farkı temsil eden her şeyi dışlama veya ortadan kaldırma arzusu vardır.

Diğer fanatizm türleri

Günümüzde rekabet ruhunun alevlenmesi olan spor fanatizmine de rastlıyoruz . Bir spor fanatiği, kendi bayrağını bir başkasının bayrağına dayatmak için şiddet uygulayabilir. Sporun kendisini vurgulamaktan çok, tezahür eden şey, diğerini iptal etmek için güçlü bir arzudur.

Yaşam tarzlarına, müzik gruplarına, eğlence figürlerine, sözde felsefelere ve diğer konulara yönelik fanatizmler de var . Hepsinde aynı damga var: Sınırsız tutku ve temel inançtan sapan her şeye karşı hoşgörüsüzlük.

fanatik insanların özellikleri

Her türlü fanatizmde dogmatizm veya “mutlak gerçekler” hakimdir. Aslında böyledirler çünkü onlara rasyonel bir eleştiri yapma imkanı yoktur ve onlara inananlar eleştirel ruhlarını kaybederler. Bu ifadelerin sorgulanması bir yana, özgür tartışmaya izin verilmiyor.

Maniheizm, her tür fanatizmde ortak olan bir başka özelliktir. Gerçekler aşırıdır; orta terimler veya nüanslar olmadan işler iyi veya kötü: her şey radikalleştirildi. Buna, kendi inançlarına uymayan her şey için hor görme ve reddetme eşlik eder.

Yukarıdakilerin tümü için, fanatik insanlar genellikle aşağıdaki gibi özelliklere sahiptir:

  • mutlakiyetçi düşünce.
  • mantıksız inançlar
  • Hayal kırıklığına karşı hoşgörüsüzlük.
  • Şiddetli duygular.
  • Zayıf dürtü kontrolü.
çığlık atan hayranlar

fanatizmin doğası

Farklı fanatizm türleri , bireyselliğin bastırılması veya azalmasıyla ilişkilendirilir. Üretilen, derin bir aidiyet duygusu yaratan bir lider veya grupla güçlü bir özdeşleşmedir. Fanatizm duyarsızlaşmaya katkıda bulunur ve böylece önemli bireysel deneyimleri azaltır.

Fanatik kişi sonunda tüm doğrulara sahip olduğuna ve tüm cevapları bulmayı başardığına inanır. Bu onun fikirlerinin eleştirilmesine izin vermemesine yol açar, çünkü bu onun dünyayı görme biçimine uymaz.

Her türlü fanatizmde, özgürlüğün reddi bir an için görülebilir. Onlarda bilginin ilerlemesi mümkün değildir ve genel olarak sosyal doku için bir risk oluştururlar, çünkü eylemleri diğerleriyle bütünleşmekten çok kopmaya meyleder.

Ana görsel: Fotosr52 / Shutterstock.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *